Ing. Roman Mihalovič

Fakturačné údaje:

Ing. Roman Mihalovič
Bojná 476
956 01 Bojná
Slovenská republika
IČO: 44286589
DIČ: 1080155571
IČ DPH: SK 1080155571

Živnostenský list č.470-14247, OŽP-C/2008/02898-2
vydaný Obvodným úradom v Topoľčanoch, dňa 07. 07. 2008

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať aj pomocou kontaktného formulára:

Meno:
Email:
Telefón:
Správa: