lan siete

Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov, nakoľko len vďaka aktívnym a pasívnym prvkom siete sú jednotlivé počítače a servery prepojené a dokážu  spoločne komunikovať. Uprednostňujeme spoľahlivé a overené riešenia a značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie počítačových sietí.

Správa siete (počítačových sietí):

- pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
- pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
- aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
- riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
- správa bezdrôtovej siete WiFi
- zabezpečenie lokálnych počítačových sietí

Realizácia pasívnej časti pc siete:

- dodávka rôznych značiek pasívnej časti siete
- inštalácia metalických dátových rozvodov na báze Ethernetu
- lištovanie, zaťahovanie káblových systémov, montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek
- certifikačné meranie a testovanie dátových rozvodov

Realizácia aktívnej časti počítačovej siete:

- dodávka osvedčených značiek aktívnych prvkov siete (Cisco, 3Com, Linksys, Zyxel, HP...)
- inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (switch, router, firewall...)
- nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
- zabezpečenie prepojenia LAN sietí
- manažment LAN/WAN sietí
- riešenie bezpečnosti počítačových sietí (Firewall, IDS)
- nastavenie šifrovaných VPN spojení medzi pobočkami