firemná správa

Cieľom služby je zabezpečiť bezchybný a kvalitný chod celej IT infraštruktúry. Na základe vstupného auditu IT a definovaných požiadaviek od klienta sa vykoná analýza potrieb v oblasti IT. Následne sa navrhnú zmeny, ako sú napr. zvýšenie bezpečnosti, centralizácia zálohovania dát a emailov a pod. Pravidelná servisná kontrola zahŕňa optimalizáciu operačného systému (defragmentáciu, pokročilé vyčistenie disku, zrýchlenie štartu počítača, kontrolu stavu PC) a antivírový test. Predchádzame tak skrytým závadám a nežiaducemu spomaľovaniu.

Forma správy IT :

  1. Vzdialená správa (Remote Access): pri prevzatí Vašich počítačov do správy Vám technik nainštaluje v rámci vstupnej prehliadky nenáročnú bezpečnú aplikáciu, ktorá umožní vzdialenú správu tohto zariadenia. Keď sa stretnete s nejakým problémom, jednoducho zatelefonujete na náš hotline alebo zašlete e-mail a následne sa k Vášmu počítaču pripojí technik a pracuje na ňom, akoby sedel priamo pred ním. Zároveň jeho prácu môžete kontrolovať na svojom monitore. Týmto spôsobom vieme naozaj rýchlo a efektívne odstrániť 99% všetkých bežných problémov.
  2. Výjazd technika: v prípade, že nastane problém, ktorý sa nedá vyriešiť formou vzdialenej správy, "vyrazí" náš technik priamo k Vám.

Správa serverov:

V prípade ak zákazník disponuje serverom, naše činnosti sú sústredené primárne na jeho 100%-ný chod.

firemná správa počítačov a serverov
Činnosti, ktoré spadajú pod správu serverov:
- inštalácie / reinštalácie operačného systému na serveroch (Windows Server, Linux)
- inštalácie / reinštalácie softvéru na serveroch (Exchange, SQL, ISA, ekonomické sw ...)
- zabezpečenie nepretržitého chodu servera
- pravidelná aktualizácia kritických balíkov od výrobcu SW
- správa inštalovaného softvéru na servery (MS Exchange, SQL Server, ISA, Sharepoint...)
- správa DNS, DHCP, ISA ...
- správa užívateľských účtov (active directory)
- optimalizácia výkonu servera
- zabezpečenie bezpečnosti servera
- archivácia systému a dát
- centrálna antivírusová ochrana

Správa PC (počítačov) a periférií:

Činnosti, ktoré spadajú pod správu PC a periférií:
- inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch
- antivírusová ochrana počítačov
- čistenie PC od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
- odstraňovanie hardvérových porúch počítača (záručná a pozáručná podpora)
- konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
- audit a legalizácia SW licencií
- inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
- inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov
- profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)