Montáž satelitnej techniky

Montáže satelitov vykonávame predovšetkým v rámci okresov Topoľčany, Pieštany a priľahlých okresov, no výnimkou nie sú ani montáže v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Vykonávame montáže satelitnej techniky rôznych predajcov. Montáže vykonávame za pomoci profesionálneho náradia a meracích prístrojov a s profesionálnym prístupom.

Montážne služby
1.zameranie a osadenie konzoly na stenu alebo balkón – kotvenie štandardnými hmoždinkami do tehly, betónu alebo pórobetónu
2.osadenie paraboly, LNB a jej nastavenie na požadovnú družicu meracím prístrojom
3.natiahnutie koaxiálnej kabeláže, vŕtanie otvorov cez stenu v počte rovnakom ako počet prípojok
4.uchytenie kabeláže plastovými príchytkami a sťahovacími páskami
5.montáž F-konektorov na koaxiálny kábel a prepojenie LNB, sat. prijímačov a TV
6.naladenie a nastavenie satelitného prijímača
7.oboznámenie užívateľa so základnými funkciami satelitného prijímača